PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Pawłów

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Ośrodek Zdrowia w Krajkowie General No Sołectwa: Grabków, Krajków, Łomno, Modrzewie
2 Szkoła Podstawowa w Chybicach General No Sołectwa: Chybice, Wawrzęczyce, Ambrożów, Trzeszków, Nieczulice
3 Ośrodek Zdrowia w Kałkowie General No Sołectwa: Kałków, Szeligi, Godów
4 Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie General Yes Sołectwa: Pawłów, Bukówka, Zbrza, Warszówek, Jawór
5 Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy General No Sołectwa: Pokrzywnica, Wieloborowice
6 Szkoła Podstawowa w Radkowicach General No Sołectwa: Świślina, Rzepinek, Radkowice Kolonia, Bronkowice, Radkowice Wieś
7 Szkoła Podstawowa w Rzepinie General No Sołectwa: Rzepin I, Rzepin II, Rzepin Kolonia
8 Szkoła Podstawowa w Szerzawach General No Sołectwa: Szerzawy, Brzezie, Świętomarz, Jadowniki
9 Szkoła Podstawowa w Bostowie General No Sołectwa: Bostów Nowy, Bostów Stary
10 Biblioteka w Tarczku General No Sołectwa: Tarczek Górny, Tarczek Dolny
11 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie General No Sołectwo Dąbrowa
12 Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie Social help centre Yes Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie