PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Wielgie

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Szkoła Podstawowa w Czarnem General No Sołectwo Czarne, Sołectwo Czerskie Rumunki, Sołectwo Suszewo, Sołectwo Suradówek, Sołectwo Piaseczno
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonczynie General No Sołectwo Płonczyn, Sołectwo Zakrzewo, Sołectwo Rumunki Tupadelskie
3 Szkoła Podstawowa w Wielgiem General No Sołectwo Bętlewo, Sołectwo Teodorowo, Sołectwo Tupadły, Sołectwo Wielgie
4 Szkoła Podstawowa w Zadusznikach General No Sołectwo Oleszno, Sołectwo Witkowo, Sołectwo Zaduszniki, Sołectwo Złowody
5 Dom Pomocy Spolecznej w Nowej Wsi General Yes Sołectwo Nowa Wieś
6 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Social help centre Yes DPS