PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Przeciszów

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Szkoła Podstawowa w Przeciszowie General No Sołectwo Przeciszów do torów kolejowych
2 Szkoła Podstawowa w Przeciszowie-Podlesiu General Yes Sołectwo Las, Przyręb, Podlesie
3 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach General Yes Sołectwo Piotrowice