PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Dywity

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach General Yes Sołectwa:DYWITY (Dągi),ŁUGWAŁD
2 Świetlica Wiejska w Sętalu (budynek byłej szkoły) General No Sołectwa: DĄBRÓWKA WIELKA,SĘTAL,SPRĘCOWO,ROZGITY
3 Szkoła Podstawowa w Tuławkach General No Sołectwa: GADY,NOWE WŁÓKI (Plutki),TUŁAWKI
4 Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie General No Sołectwa: BRĄSWAŁD,BUKWAŁD(BARKWEDA),REDYKAJNY
5 Przedszkole Samorządowe w Słupach General No Sołectwa: SŁUPY (Kieźliny Osiedle Leśne)
6 Szkoła Podstawowa we Frączkach General No Sołectwa: FRĄCZKI,GRADKI
7 Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach General No Sołectwa: KIEŹLINY (Wadąg),MYKI-ZALBKI (Szypry)
8 Świetlica Wiejska w Różnowie General No Sołectwa: RÓŻNOWO