PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Bolesław

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu General No Bolesław, Hutki
2 Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny w Podlipiu General Yes Krążek, Miedzygórze, Podlipie
3 Dom Wiejski w Krzykawie General No Krzykawa, Krzykawka, Krze, Małobądz
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach General No Laski, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonia
5 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy O.O. Kamilianów w Hutkach Social help centre No