PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Bobrowniki

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Gimnazjum w Bobrownikach General Yes Sołectwo Bobrowniki, Sołectwo Bobrownickie Pole, Sołectwo Białe Błota, Sołectwo Bógpomóż, Sołectwo Polichnowo, Sołectwo Rybitwy
2 Szkoła Podstwowa w Bobrownikach Filia w Gnojnie General No Sołectwo Gnojno, Sołectwo Brzustowa
3 Szkoła Podstwowa w Rachcinie General No Sołectwo Rachcin