PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Lesznowola

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie, ul.M.Świątkiewicz 2a General No Wola Mrokowska, Warszawianka, Jastrzębiec, Garbatka, Stefanowo, Mroków, Kolonia Mrokowska, Stachowo, Jabłonowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska, Kosów
2 Zespół Szkół w Łazach ul.Ks. Słojewskiego 1 General Yes Łazy, Łazy II, Łazy Radiostacja, Derdy, Marysin, Magdalenka
3 Urząd Gminy w Lesznowoli, ul. G.R.N. 60 General No Władysławów, Wilcza Góra, Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Janczewice, Podolszyn, Nowa Wola
4 Zespół Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56 General No Stara Iwiczna
5 Zespół Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56 General No Nowa Iwiczna
6 Świetlica w Zgorzale ul. Postępu 99A General Yes Zgorzała, Zamienie
7 Gminne Przedszkole w Mysiadle ul. Osiedlowa 10 General Yes Mysiadło