PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Mściwojów

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Szkoła Podstawowa w Targoszynie General Yes Drzymałowice Marcinowice Targoszyn
2 Świetlica wiejska w Snowidzy General No Barycz Godziszowa Snowidza
3 Budynek Wodomistrzówki w Mściwojowie General No Grzegorzów Luboradz Mściwojów Niedaszów Siekierzyce Zimnik