PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Zielonej Górze - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Zbigniew Skowron Przewodniczący komisji
Maria Krueger Zastępca przewodniczącego komisji
Andrzej Kapla Członek komisji
Grażyna Kornet - Urbankiewicz Członek komisji
Kazimierz Lemiszowski Członek komisji
Jerzy Andrzej Różycki Członek komisji
Zygmunt Stabrowski Członek komisji
Marek Wołk - Lewanowicz Członek komisji