PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Małgorzata Anna Dziemianowicz Przewodniczący komisji
Eugeniusz Ejsmont Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Mocarska Członek komisji
Maciej Bogdan Olesiński Członek komisji
Sebastian Roszkowski Członek komisji
Krzysztof Sakowicz Członek komisji
Sylwia Szklarowicz Członek komisji
Agnieszka Zdrojewska Członek komisji