PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Kielcach - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Wojciech Arczyński Przewodniczący komisji
Ryszard Cichy Zastępca przewodniczącego komisji
Edyta Gołosz Członek komisji
Jan Mazur Członek komisji
Michał Miszczyk Członek komisji
Łukasz Mucha Członek komisji
Filip Pietrzyk Członek komisji
Sylwester Ślusarczyk Członek komisji
Katarzyna Wnuk Członek komisji