PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Leszek Rocki Przewodniczący komisji
Dorota Kubiak Zastępca przewodniczącego komisji
Marcin Gralik Członek komisji
Karolina Juszczak Członek komisji
Tomasz Kurnal Członek komisji
Zdzisław Praski Członek komisji
Danuta Wójcik Członek komisji