PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Paulina Fijałkowska Przewodniczący komisji
Urszula Wysocka Zastępca przewodniczącego komisji
Krystyna Duda Członek komisji
Alicja Jankowska-Głasek Członek komisji
Tomasz Adam Kamiński Członek komisji
Małgorzata Kuklewicz Członek komisji
Andrzej Rostkowski Członek komisji