PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Miejska Komisja Wyborcza w Płocku - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jarosław Przybyliński Przewodniczący komisji
Leszek Majewski Zastępca przewodniczącego komisji
Małgorzata Gruszka Członek komisji
Jarosław Kozłowski Członek komisji
Zbigniew Kułak Członek komisji
Grzegorz Niemiec Członek komisji
Teresa Ryciak Członek komisji
Mirosława Staszewska Członek komisji
Katarzyna Ziemińska Członek komisji