PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Powiatowa Komisja Wyborcza w Ostrołęce - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Marek Cechowski Przewodniczący komisji
Janina Bąkowska Zastępca przewodniczącego komisji
Elżbieta Gałecka Członek komisji
Stanisław Leonarski Członek komisji
Dorota Mościcka Członek komisji
Andrzej Perkowski Członek komisji
Maciej Socha Członek komisji