PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Teresa Rak Przewodniczący komisji
Halina Chodorowska Członek komisji
Krzysztof Klimczak Członek komisji
Gabriela Kotulska Członek komisji
Kazimierz Mik Członek komisji
Joanna Sikorska Członek komisji
Konrad Szczepan Członek komisji