PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Rzeszowie - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Janusz Solecki Przewodniczący komisji
Aleksander Nowosad Zastępca przewodniczącego komisji
Łukasz Andres Członek komisji
Bolesław Kosiorowski Członek komisji
Agnieszka Miruk Członek komisji
Agnieszka Puterla Członek komisji
Jerzy Wilk Członek komisji
Bożena Maria Żurawska Członek komisji