PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Grzegorz Chojnowski Przewodniczący komisji
Stefan Mazurkiewicz Zastępca przewodniczącego komisji
Ewa Kryjom Członek komisji
Danuta Lisowska Członek komisji
Ewelina Michalska Członek komisji
Krystyna Rój Członek komisji
Piotr Skobel Członek komisji