PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lublinie - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Piotr Jakubiec Przewodniczący komisji
Zbigniew Sprycha Zastępca przewodniczącego komisji
Renata Antoszek Członek komisji
Eugeniusz Mirosław Kałakucki Członek komisji
Marcin Konarski Członek komisji
Michał Królik Członek komisji
Paweł Bohdan Paszko Członek komisji
Maciej Sobieszczański Członek komisji
Paweł Świderski Członek komisji