PKW - Wybory samorządowe 2006

Terytorialne Komisje Wyborcze

Powiatowa Komisj Wyborczej w Nowym Dworze Mazowieckim - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jan Wawrowski Przewodniczący komisji
Ryszard Mikołajewski Zastępca przewodniczącego komisji
Adrian Jeziorkowski Członek komisji
Krystyna Sobkiewicz Członek komisji
Monika Szymańska-Kowalska Członek komisji
Mariola Tomaszewska Członek komisji
Barbara Alicja Turczyńska Członek komisji
Krzysztof Zakrzewski Członek komisji