PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 10

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 10 Szkoła Podstawowa w Nądni 579 304

52,50%

304 286 94,08%
Ogółem w gminie: 579 304

52,50%

304 286 94,08%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Zbąszyniu w okręgu wyborczym nr 10

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
19 1 Pańczak Włodzimierz 62 Nądnia 43

15,03%

20 1 Krawczyk Hubert Ludwik 65 Nądnia 103

36,01%

21 1 Grychta Tadeusz 55 Nądnia 140

48,95%

Tak