PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 5

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
3 0 3

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 5 Lokal holu Szkoły Podstawowej Nr 3 ul.Sierpińskiego 4,tel. 082 572-11-38 2324 1131

48,67%

1128 1085 96,19%
Ogółem w gminie: 2 324 1 131

48,67%

1 128 1 085 96,19%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miasta Włodawa w okręgu wyborczym nr 5

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
4 1 Meniów Erazm Piotr 46 Włodawa 189

17,42%

Tak
4 2 Zańko Mariusz Artur 23 Włodawa 219

20,18%

Tak
5 1 Urbański Janusz Wojciech 48 Włodawa 169

15,58%

5 2 Denisiuk Izabela Maria 41 Włodawa 93

8,57%

5 3 Ciepałowicz Grzegorz 28 Włodawa 97

8,94%

6 1 Dudziński Józef Henryk 61 Włodawa 187

17,24%

6 2 Huzior Czesław 65 Włodawa 96

8,85%

6 3 Zdolski Mirosław 53 Włodawa 119

10,97%

7 1 Parczewski Józef 51 Włodawa 43

3,96%

7 2 Tomaszek Anna Maria 48 Włodawa 29

2,67%

17 1 Dydiuk Romuald Jerzy 45 Włodawa 273

25,16%

Tak
17 2 Michałowski Henryk Kazimierz 43 Włodawa 69

6,36%

17 3 Zakrzewski Waldemar 39 Włodawa 102

9,40%

18 1 Flis Krzysztof Sylwester 37 Włodawa 167

15,39%

18 2 Trybuchowicz Agnieszka 28 Włodawa 30

2,76%

18 3 Urbanek Eugeniusz 59 Włodawa 105

9,68%

19 1 Jankowski Piotr 33 Włodawa 72

6,64%

19 2 Łubkowski Janusz 23 Włodawa 26

2,40%

19 3 Orzeszko Tomasz 25 Włodawa 78

7,19%

22 1 Łagodziński Jerzy 49 Włodawa 170

15,67%