PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 1 Świetlica Wiejska w Grudzielcu Nowym 600 276

46,00%

276 270 97,83%
Ogółem w gminie: 600 276

46,00%

276 270 97,83%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Gminy i Miasta Raszków w okręgu wyborczym nr 1

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
4 1 Pawlińska Maria 40 Grudzielec 76

28,15%

7 1 Olczyk Rafał 25 Grudzielec 96

35,56%

Tak
20 1 Grzybowski Mariusz 36 Grudzielec 47

17,41%

21 1 Stańczyk Artur 29 Grudzielec Nowy 51

18,89%