PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 9

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 6 Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybysławicach 491 292

59,47%

292 288 98,63%
Ogółem w gminie: 491 292

59,47%

292 288 98,63%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Gminy i Miasta Raszków w okręgu wyborczym nr 9

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
7 1 Cicharski Józef 70 Pogrzybów 57

19,79%

20 1 Wysota Jan Ireneusz 48 Walentynów 94

32,64%

21 1 Petniakowski Leszek Stanisław 51 Walentynów 137

47,57%

Tak