PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 10

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 7 Szkoła Podstawowa w Radłowie 450 266

59,11%

262 259 98,85%
Ogółem w gminie: 450 266

59,11%

262 259 98,85%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Gminy i Miasta Raszków w okręgu wyborczym nr 10

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
6 1 Rak Przemysław 34 Jaskółki 76

29,34%

Tak
7 1 Jankowska Maria 58 Jaskółki 33

12,74%

20 1 Dalach Stefan 59 Jaskółki 73

28,19%

21 1 Błaszczyk Jolanta 41 Jelitów 56

21,62%

22 1 Rychlik Ireneusz Piotr 47 Jaskółki 21

8,11%