PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
3 0 3

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 1 Lokal sali gimnastycznej ZSZ i II LO ul.Modrzewskiego 24,tel.572-14-88 2214 1173

52,98%

1172 1134 96,76%
Obwód nr 6 Lokal świetlicy Zakładu Karnego ul. Żołnierzy W i N 19 27 20

74,07%

20 16 80,00%
Obwód nr 7 Lokal świetlicy Szpitala SP ZOZ ul.Al.Piłsudskiego 64 50 14

28,00%

14 12 85,71%
Ogółem w gminie: 2 291 1 207

52,68%

1 206 1 162 96,35%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miasta Włodawa w okręgu wyborczym nr 1

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
4 1 Wołoszun Elżbieta Dorota 34 Włodawa 133

11,45%

4 2 Kowalczuk Grzegorz Krzysztof 30 Włodawa 103

8,86%

4 3 Tokarczuk-Wójciga Jadwiga 43 Włodawa 139

11,96%

5 1 Wazelin Mariusz 41 Włodawa 161

13,86%

5 2 Nurzyński Jarosław Ryszard 37 Włodawa 171

14,72%

6 1 Rysz Andrzej 56 Włodawa 191

16,44%

6 2 Flis Marek 47 Włodawa 219

18,85%

Tak
6 3 Niemierko-Masiukiewicz Jan 61 Włodawa 135

11,62%

7 1 Makaruk Mirosław Piotr 43 Włodawa 48

4,13%

7 2 Grela Ewa Maria 36 Włodawa 24

2,07%

7 3 Hamziuk Marta 53 Włodawa 24

2,07%

17 1 Czuj Mariusz Henryk 36 Włodawa 319

27,45%

Tak
17 2 Marcinkiewicz Marian 52 Włodawa 204

17,56%

Tak
17 3 Puchala Wiesława Maria 49 Włodawa 136

11,70%

18 1 Hamziuk Bożena 41 Włodawa 136

11,70%

18 2 Oniszczuk Sławomir 48 Włodawa 118

10,15%

18 3 Mierzwa Barbara Wiesława 44 Włodawa 52

4,48%

19 1 Łubnicki Konrad Idzi 24 Włodawa 204

17,56%

19 2 Miazek Zbigniew 53 Włodawa 116

9,98%

19 3 Gorzelak Leszek 48 Włodawa 116

9,98%