PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 8

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Dębiczach 303 162

53,47%

162 155 95,68%
Ogółem w gminie: 303 162

53,47%

162 155 95,68%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną w okręgu wyborczym nr 8

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
1 1 Grobelna Krystyna Stanisława 49 Dębicze 83

53,55%

Tak
20 1 Kosmala Krzysztof 32 Kopeć 72

46,45%