PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 3

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
4 0 4

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 6 Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu ul. Granitowa 132 1183 369

31,19%

369 361 97,83%
Obwód nr 7 Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, ul. Granitowa 132 1344 457

34,00%

457 443 96,94%
Obwód nr 8 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bieruniu, ul. Węglowa 11 1017 357

35,10%

357 349 97,76%
Obwód nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bieruniu, ul. Węglowa 11 979 341

34,83%

341 329 96,48%
Ogółem w gminie: 4 523 1 524

33,69%

1 524 1 482 97,24%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Bieruniu w okręgu wyborczym nr 3

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
4 1 Topała Adrian Łukasz 29 Bieruń 117

7,89%

4 2 Matyjasik Czesław 48 Bieruń 290

19,57%

Tak
22 1 Bibrzycki Andrzej Władysław 54 Bieruń 334

22,54%

Tak
22 2 Kryczek Leszek Stefan 52 Bieruń 377

25,44%

Tak
22 3 Matuszek Bogdan 53 Bieruń 168

11,34%

22 4 Gałka Piotr Paweł 24 Bieruń 139

9,38%

23 1 Jurecki Stanisław Jan 42 Bieruń, popierany przez Stowarzyszenie "Porąbek" 274

18,49%

23 2 Juda Jerzy Jan 48 Bieruń, popierany przez Stowarzyszenie "Porąbek" 302

20,38%

Tak
23 3 Rozmus Adam 30 Bieruń, popierany przez Stowarzyszenie "Porąbek" 135

9,11%

23 4 Tabaka Karol Feliks 57 Bieruń, popierany przez Stowarzyszenie "Porąbek" 139

9,38%

24 1 Hutek Bogusław 44 Bieruń, popierany przez Stowarzyszenie 600-letniego Bierunia 241

16,26%

24 2 Komoń Barbara Halina 54 Bieruń, popierana przez Stowarzyszenie 600-letniego Bierunia 243

16,40%

24 3 Piskorek Ryszard 63 Bieruń, popierany przez Stowarzyszenie 600-letniego Bierunia 288

19,43%

24 4 Żmija Leszek 27 Bieruń, popierany przez Stowarzyszenie 600-letniego Bierunia 185

12,48%

25 1 Pytel Ireneusz Zbigniew 48 Bieruń 16

1,08%

25 2 Dziudziel Ryszard 53 Bieruń 101

6,82%

25 3 Szczepanik Jarek 37 Bieruń 13

0,88%

26 1 Bazowska Krystyna 55 Bieruń 150

10,12%

26 2 Bulanda Andrzej 29 Bieruń 74

4,99%