PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
2 0 2

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 2 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, ul.Staszica 1 2064 1026

49,71%

1026 978 95,32%
Ogółem w gminie: 2 064 1 026

49,71%

1 026 978 95,32%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 2

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
1 1 Modzelewska Bogumiła 45 Nasielsk 54

5,52%

4 1 Łukowski Marcin 35 Nasielsk 29

2,97%

4 2 Parzonka Robert 34 Nasielsk 181

18,51%

5 1 Olearnik Lesław Tadeusz 52 Nasielsk 85

8,69%

5 2 Suwiński Maciej Aleksander 29 Nasielsk 106

10,84%

7 1 Drwęcka Maria 49 Nasielsk 11

1,12%

7 2 Wiśniewski Daniel 24 Nasielsk 14

1,43%

24 1 Aleksandrowicz Sławomir Benedykt 42 Nasielsk 7

0,72%

25 1 Olszewski Mateusz Piotr 47 Nasielsk 30

3,07%

26 1 Dzikoń Teresa Agnieszka 53 Nasielsk 56

5,73%

26 2 Ampulski Jerzy Mieczysław 56 Nasielsk 15

1,53%

28 1 Pająk Andrzej 53 Nasielsk 171

17,48%

28 2 Szumska Hanna 47 Nasielsk 150

15,34%

29 1 Kacperska Bogumiła 39 Nasielsk 44

4,50%

29 2 Ostaszewski Adam 42 Nasielsk 79

8,08%

30 1 Łapińska Anna Małgorzata 57 Nasielsk 205

20,96%

Tak
30 2 Modzelewski Tadeusz Józef 67 Nasielsk 93

9,51%

31 1 Cejnóg Łukasz Grzegorz 24 Nasielsk 35

3,58%

32 1 Rasiński Paweł Tomasz 19 Nasielsk 39

3,99%

38 1 Świderska Katarzyna Jolanta 42 Nasielsk 250

25,56%

Tak