PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 4

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
3 0 3

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 4 Mała Synagoga Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego ul.Czerwonego Krzyża 7, tel. 082 57-22-178 2286 1042

45,58%

1042 1013 97,22%
Ogółem w gminie: 2 286 1 042

45,58%

1 042 1 013 97,22%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miasta Włodawa w okręgu wyborczym nr 4

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
4 1 Moszczyński Hubert Maciej 33 Włodawa 114

11,25%

4 2 Maryńczak Leszek Benedykt 47 Włodawa 109

10,76%

5 1 Kościuk Katarzyna 36 Włodawa 115

11,35%

5 2 Chęć Jacek Tomasz 43 Włodawa 78

7,70%

5 3 Skrochocki Mariusz Antoni 34 Włodawa 77

7,60%

6 1 Tomaszewski Czesław 62 Włodawa 130

12,83%

6 2 Morawski Edward Stanisław 57 Włodawa 149

14,71%

Tak
6 3 Januszko Mariusz Stanisław 32 Włodawa 107

10,56%

7 1 Smolińska Ewa Aniela 30 Włodawa 49

4,84%

7 2 Piech Ryszard 41 Włodawa 41

4,05%

17 1 Korzeniewski Tomasz Jan 41 Włodawa 390

38,50%

Tak
17 2 Wojczuk Władysław 65 Włodawa 41

4,05%

18 1 Myrdzik Dorota Katarzyna 40 Włodawa 23

2,27%

18 2 Pamulska Łucja 48 Włodawa 145

14,31%

19 1 Piwniczuk Jerzy 45 Włodawa 39

3,85%

19 2 Witowski Mirosław 49 Włodawa 86

8,49%

19 3 Zińczuk Mirosław 49 Włodawa 126

12,44%

20 1 Jarosiewicz Anna Dorota 32 Włodawa 218

21,52%

Tak