PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Włodawa

Okręgi wyborcze do Rady Miasta Włodawa

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 3 0 3
Okręg wyborczy nr 2 3 0 3
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr 5 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 2291 1207

52,68%

1206 1162 96,35% Tak
Okręg wyborczy nr 2 2294 1104

48,13%

1102 1062 96,37% Tak
Okręg wyborczy nr 3 2332 1139

48,84%

1139 1112 97,63% Tak
Okręg wyborczy nr 4 2286 1042

45,58%

1042 1013 97,22% Tak
Okręg wyborczy nr 5 2324 1131

48,67%

1128 1085 96,19% Tak
Suma: 11 527 5 623 48,78% 5 617 5 434 96,74%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miasta Włodawa

Początek strony
Nr listy Nr na liście Okręg wyborczy nr Nazwisko i imiona Komitet zgłaszający Okręg wyborczy nr Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych* Mandat
1 1 3 Kloc Piotr Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3 105

0,86%

1 2 3 Skibiński Zbigniew Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3 35

0,29%

1 3 3 Zając Rafał Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3 21

0,17%

4 1 1 Wołoszun Elżbieta Dorota Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1 133

1,09%

4 1 2 Telepko Mariusz Stefan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 156

1,28%

4 1 3 Twaróg Stanisław Kazimierz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3 118

0,97%

4 1 4 Moszczyński Hubert Maciej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4 114

0,94%

4 1 5 Meniów Erazm Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5 189

1,55%

Tak
4 2 1 Kowalczuk Grzegorz Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1 103

0,85%

4 2 2 Kucharuk Ewelina Marzena Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 94

0,77%

4 2 3 Grabowski Artur Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3 111

0,91%

4 2 4 Maryńczak Leszek Benedykt Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4 109

0,90%

4 2 5 Zańko Mariusz Artur Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5 219

1,80%

Tak
4 3 1 Tokarczuk-Wójciga Jadwiga Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1 139

1,14%

4 3 2 Ciepałowicz Franciszek Leszek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 82

0,67%

4 3 3 Bukacka Marta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3 80

0,66%

5 1 1 Wazelin Mariusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1 161

1,32%

5 1 2 Drob Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2 157

1,29%

5 1 3 Jańczak Wojciech Sławomir Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3 64

0,53%

5 1 4 Kościuk Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4 115

0,95%

5 1 5 Urbański Janusz Wojciech Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5 169

1,39%

5 2 1 Nurzyński Jarosław Ryszard Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1 171

1,41%

5 2 2 Jarząbek Krzysztof Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2 224

1,84%

Tak
5 2 3 Torbicz Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3 105

0,86%

5 2 4 Chęć Jacek Tomasz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4 78

0,64%

5 2 5 Denisiuk Izabela Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5 93

0,76%

5 3 3 Orenczuk Józef Kazimierz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3 69

0,57%

5 3 4 Skrochocki Mariusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4 77

0,63%

5 3 5 Ciepałowicz Grzegorz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5 97

0,80%

6 1 1 Rysz Andrzej Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1 191

1,57%

6 1 2 Ostrowski Marek Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 2 144

1,18%

6 1 3 Gruszczyński Zbigniew Stanisław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3 130

1,07%

6 1 4 Tomaszewski Czesław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4 130

1,07%

6 1 5 Dudziński Józef Henryk Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5 187

1,54%

6 2 1 Flis Marek Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1 219

1,80%

Tak
6 2 2 Grzywaczewski Stanisław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 2 151

1,24%

6 2 3 Muszyński Wiesław Stefan Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3 94

0,77%

6 2 4 Morawski Edward Stanisław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4 149

1,23%

Tak
6 2 5 Huzior Czesław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5 96

0,79%

6 3 1 Niemierko-Masiukiewicz Jan Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1 135

1,11%

6 3 2 Ratkiewicz Hubert Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 2 60

0,49%

6 3 4 Januszko Mariusz Stanisław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4 107

0,88%

6 3 5 Zdolski Mirosław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5 119

0,98%

7 1 1 Makaruk Mirosław Piotr Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1 48

0,39%

7 1 2 Parczewska Agnieszka Barbara Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2 58

0,48%

7 1 3 Kuszner Czesława Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3 50

0,41%

7 1 4 Smolińska Ewa Aniela Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4 49

0,40%

7 1 5 Parczewski Józef Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5 43

0,35%

7 2 1 Grela Ewa Maria Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1 24

0,20%

7 2 2 Dąbrowski Wiesław Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2 45

0,37%

7 2 3 Leśniak Tadeusz Stanisław Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3 38

0,31%

7 2 4 Piech Ryszard Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4 41

0,34%

7 2 5 Tomaszek Anna Maria Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5 29

0,24%

7 3 1 Hamziuk Marta Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1 24

0,20%

7 3 2 Sielaszuk Anna Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2 15

0,12%

7 3 3 Ciok Bożena Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3 46

0,38%

16 1 2 Szajewska Regina Krystyna Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI -WŁODAWA 2 106

0,87%

16 1 3 Kurczuk Krzysztof Tadeusz Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI -WŁODAWA 3 131

1,08%

17 1 1 Czuj Mariusz Henryk Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 1 319

2,62%

Tak
17 1 2 Pytko Halina Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 2 143

1,18%

17 1 3 Omelczuk Eugeniusz Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 3 197

1,62%

Tak
17 1 4 Korzeniewski Tomasz Jan Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 4 390

3,21%

Tak
17 1 5 Dydiuk Romuald Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 5 273

2,24%

Tak
17 2 1 Marcinkiewicz Marian Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 1 204

1,68%

Tak
17 2 2 Świtka Edmund Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 2 222

1,83%

Tak
17 2 3 Torbicz Stanisław Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 3 70

0,58%

17 2 4 Wojczuk Władysław Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 4 41

0,34%

17 2 5 Michałowski Henryk Kazimierz Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 5 69

0,57%

17 3 1 Puchala Wiesława Maria Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 1 136

1,12%

17 3 2 Torbicz Dorota Maria Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 2 208

1,71%

17 3 3 Zdolska Lucyna Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 3 107

0,88%

17 3 5 Zakrzewski Waldemar Komitet Wyborczy Wyborców WŁODAWA-MOJE MIASTO 5 102

0,84%

18 1 1 Hamziuk Bożena Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 1 136

1,12%

18 1 2 Makus Urszula Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 2 116

0,95%

18 1 3 Pruszkowski Tomasz Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 3 32

0,26%

18 1 4 Myrdzik Dorota Katarzyna Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 4 23

0,19%

18 1 5 Flis Krzysztof Sylwester Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 5 167

1,37%

18 2 1 Oniszczuk Sławomir Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 1 118

0,97%

18 2 2 Kowalski Andrzej Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 2 61

0,50%

18 2 3 Jurkowska-Ziółek Iwona Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 3 82

0,67%

18 2 4 Pamulska Łucja Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 4 145

1,19%

18 2 5 Trybuchowicz Agnieszka Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 5 30

0,25%

18 3 1 Mierzwa Barbara Wiesława Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 1 52

0,43%

18 3 2 Galewski Grzegorz Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 2 33

0,27%

18 3 3 Rak Józef Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 3 59

0,49%

18 3 5 Urbanek Eugeniusz Komitet Wyborczy Wyborców Jednak Czas na Zmianę 5 105

0,86%

19 1 1 Łubnicki Konrad Idzi Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 1 204

1,68%

19 1 2 Dynkiewicz Mirosława Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 2 256

2,11%

Tak
19 1 3 Kaliszuk Sławomir Kazimierz Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 3 152

1,25%

Tak
19 1 4 Piwniczuk Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 4 39

0,32%

19 1 5 Jankowski Piotr Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 5 72

0,59%

19 2 1 Miazek Zbigniew Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 1 116

0,95%

19 2 2 Paszkowski Zbigniew Edward Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 2 86

0,71%

19 2 3 Nielipiuk Krzysztof Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 3 101

0,83%

19 2 4 Witowski Mirosław Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 4 86

0,71%

19 2 5 Łubkowski Janusz Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 5 26

0,21%

19 3 1 Gorzelak Leszek Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 1 116

0,95%

19 3 2 Woszczyński Waldemar Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 2 127

1,04%

19 3 3 Stefańska Mieczysława Janina Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 3 73

0,60%

19 3 4 Zińczuk Mirosław Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 4 126

1,04%

19 3 5 Orzeszko Tomasz Komitet Wyborczy Wyborców Włodawskiego Porozumienia Obywatelskiego i Przedsiębiorców 5 78

0,64%

20 1 4 Jarosiewicz Anna Dorota Komitet Wyborczy Wyborców Anny Jarosiewicz 4 218

1,79%

Tak
21 1 3 Szczepańska Joanna Komitet Wyborczy Wyborców Joanny Szczepańskiej "W trosce o nasze rodziny" 3 428

3,52%

Tak
22 1 5 Łagodziński Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców JERZY ŁAGODZIŃSKI 5 170

1,40%

* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Włodawa

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
6 2 1 Flis Marek 47 219

18,85%

17 1 1 Czuj Mariusz Henryk 36 319

27,45%

17 2 1 Marcinkiewicz Marian 52 204

17,56%

5 2 2 Jarząbek Krzysztof 46 224

21,09%

17 2 2 Świtka Edmund 64 222

20,90%

19 1 2 Dynkiewicz Mirosława 52 256

24,11%

17 1 3 Omelczuk Eugeniusz 44 197

17,72%

19 1 3 Kaliszuk Sławomir Kazimierz 58 152

13,67%

21 1 3 Szczepańska Joanna 46 428

38,49%

6 2 4 Morawski Edward Stanisław 57 149

14,71%

17 1 4 Korzeniewski Tomasz Jan 41 390

38,50%

20 1 4 Jarosiewicz Anna Dorota 32 218

21,52%

4 1 5 Meniów Erazm Piotr 46 189

17,42%

4 2 5 Zańko Mariusz Artur 23 219

20,18%

17 1 5 Dydiuk Romuald Jerzy 45 273

25,16%