PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Kisielicach

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Kisielicach

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 1 0 1
Okręg wyborczy nr 3 1 0 1
Okręg wyborczy nr 4 1 0 1
Okręg wyborczy nr 5 1 0 1
Okręg wyborczy nr 6 1 0 1
Okręg wyborczy nr 7 1 0 1
Okręg wyborczy nr 8 1 0 1
Okręg wyborczy nr 9 1 0 1
Okręg wyborczy nr 10 2 0 2
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 1608 901

56,03%

896 879 98,10% Tak
Okręg wyborczy nr 2 341 190

55,72%

190 187 98,42% Tak
Okręg wyborczy nr 3 342 184

53,80%

183 182 99,45% Tak
Okręg wyborczy nr 4 281 171

60,85%

171 169 98,83% Tak
Okręg wyborczy nr 5 321 180

56,07%

180 180 100,00% Tak
Okręg wyborczy nr 6 393 201

51,15%

201 198 98,51% Tak
Okręg wyborczy nr 7 336 193

57,44%

193 189 97,93% Tak
Okręg wyborczy nr 8 370 153

41,35%

153 146 95,42% Tak
Okręg wyborczy nr 9 269 181

67,29%

180 175 97,22% Tak
Okręg wyborczy nr 10 565 259

45,84%

259 252 97,30% Tak
Suma: 4 826 2 613 54,14% 2 606 2 557 98,12%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Kisielicach

Początek strony
Nr listy Nr na liście Okręg wyborczy nr Nazwisko i imiona Komitet zgłaszający Okręg wyborczy nr Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych* Mandat
1 1 1 Lewandowska Halina Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1 110

2,60%

1 1 2 Krukowska Janina Danuta Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 20

0,47%

1 1 3 Michałkiewicz Henryk Stanisław Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3 18

0,43%

1 1 4 Jasiński Jan Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4 44

1,04%

1 1 5 Miłosz Jacek Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 5 26

0,62%

1 1 6 Grodecka Halina Irena Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 6 93

2,20%

Tak
1 1 7 Kwaśniewski Artur Hubert Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 7 44

1,04%

1 1 8 Zaborowski Jarosław Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 8 39

0,92%

1 1 9 Gołkowski Jan Wiesław Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 9 54

1,28%

1 1 10 Domżalski Andrzej Józef Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 10 41

0,97%

1 2 1 Smoczyńska Elżbieta Małgorzata Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1 89

2,11%

1 2 10 Wojtczuk Krzysztofa Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 10 14

0,33%

1 3 1 Olszewski Edmund Leon Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1 29

0,69%

6 1 1 Starbała Gabriel Jan Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1 189

4,47%

Tak
7 1 1 Barańska-Zegadło Agnieszka Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1 36

0,85%

7 1 2 Pietrzak Dorota Janina Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2 33

0,78%

7 1 3 Jasińska Marianna Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3 30

0,71%

7 1 4 Majchrzak Teresa Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4 12

0,28%

7 1 9 Głowacki Jan Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 9 25

0,59%

7 1 10 Koprowski Zbigniew Kazimierz Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 10 33

0,78%

7 2 1 Gryczka Marian Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1 73

1,73%

19 1 1 Gniadek Halina Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 1 186

4,40%

Tak
19 1 2 Osiecki Tadeusz Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 2 77

1,82%

Tak
19 1 3 Kawska Wiesława Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 3 59

1,40%

19 1 4 Ptak Zbigniew Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 4 86

2,03%

Tak
19 1 5 Górski Andrzej Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 5 61

1,44%

19 1 6 Mróz Zygmunt Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 6 24

0,57%

19 1 7 Różański Waldemar Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 7 37

0,88%

19 1 8 Olszówka Grzegorz Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 8 48

1,14%

19 1 9 Smolarski Stanisław Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 9 96

2,27%

Tak
19 1 10 Chmielewski Jacek Sławomir Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 10 47

1,11%

19 2 1 Kitliński Zbigniew Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 1 121

2,86%

19 2 10 Drypa Barbara Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój 10 119

2,82%

Tak
20 1 1 Dzieniszewski Tadeusz Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 1 169

4,00%

20 1 2 Załęcka Katarzyna Maria Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 2 15

0,35%

20 1 3 Wróblewski Zdzisław Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 3 75

1,77%

Tak
20 1 4 Barański Zbigniew Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 4 27

0,64%

20 1 6 Wasiewska Iwona Katarzyna Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 6 81

1,92%

20 1 7 Ostrowska Grażyna Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 7 40

0,95%

20 1 8 Lejmanowicz Andrzej Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 8 59

1,40%

Tak
20 1 10 Bachor Marek Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 10 73

1,73%

Tak
20 2 1 Przenajkowska Marlena Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 1 18

0,43%

20 2 10 Zagórska Sylwia Barbara Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 10 21

0,50%

20 3 1 Lenartowicz Maria Ligia Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 1 40

0,95%

20 4 1 Górak Jolanta Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA" 1 44

1,04%

21 1 1 Niedziałkowska Gabriela Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda i Rozwój 1 87

2,06%

22 1 1 Jonczyk Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Jonczyk 1 226

5,35%

Tak
23 1 1 Pękala Arkadiusz Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Kisielice" 1 173

4,09%

23 2 1 Czarnik Jan Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Kisielice" 1 227

5,37%

Tak
24 1 1 Więcek Janusz Stefan Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Więcek 1 263

6,22%

Tak
25 1 1 Wejnarska Dagmara Monika Komitet Wyborczy Wyborców Dagmary Wejnarskiej 1 106

2,51%

26 1 1 Lejmanowicz Beata Jolanta Komitet Wyborczy Wyborców Beaty Lejmanowicz 1 80

1,89%

27 1 1 Miller Andrzej Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM Z MIESZKAŃCAMI 1 158

3,74%

28 1 2 Mądry Tomasz Komitet Wyborczy Wyborców Wybierzmy Przyszłość 2 42

0,99%

29 1 5 Robakiewicz Andrzej "Komitet Wyborczy Wyborców Robakiewicza" 5 93

2,20%

Tak
30 1 7 Baranowicz Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda" w Goryniu 7 68

1,61%

Tak
31 1 10 Drypa Stanisław Wojciech Komitet Wyborczy Wyborców St.Drypa 10 29

0,69%

* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej w Kisielicach

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
6 1 1 Starbała Gabriel Jan 57 189

21,50%

19 1 1 Gniadek Halina 58 186

21,16%

22 1 1 Jonczyk Jerzy 57 226

25,71%

23 2 1 Czarnik Jan 44 227

25,82%

24 1 1 Więcek Janusz Stefan 50 263

29,92%

19 1 2 Osiecki Tadeusz 53 77

41,18%

20 1 3 Wróblewski Zdzisław 38 75

41,21%

19 1 4 Ptak Zbigniew 40 86

50,89%

29 1 5 Robakiewicz Andrzej 52 93

51,67%

1 1 6 Grodecka Halina Irena 49 93

46,97%

30 1 7 Baranowicz Jerzy 58 68

35,98%

20 1 8 Lejmanowicz Andrzej 46 59

40,41%

19 1 9 Smolarski Stanisław 65 96

54,86%

19 2 10 Drypa Barbara 54 119

47,22%

20 1 10 Bachor Marek 41 73

28,97%