PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Głogowskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Głogowskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 4 0 4
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 4 0 4
Okręg wyborczy nr 5 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 12120 4836

39,90%

4834 4571

94,56%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 17254 6940

40,22%

6932 6413

92,51%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 13472 5972

44,33%

5958 5573

93,54%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 14650 5613

38,31%

5594 5205

93,05%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 14499 8438

58,20%

8432 7306

86,65%

Tak
Suma: 71 995 31 799 44,17% 31 750 29 068 91,55%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Głogowskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 708

2,44%

17  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6128

21,08%

27 6 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6051

20,82%

37 5 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5300

18,23%

40 5 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1862

6,41%

32 1 Tak
16 Komitet Wyborczy Obywatelskie Porozumienie Samorządowe 4789

16,48%

42 2 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 650

2,24%

26  
18 Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA KOLIŃSKIEGO 1198

4,12%

22  
19 Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 2382

8,19%

42 2 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 4, nr 18 8034

27,64%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 708

2,44%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6128

21,08%

Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA KOLIŃSKIEGO 1198

4,12%

Nie
Grupa list nr 5, nr 19 8433

29,01%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6051

20,82%

Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 2382

8,19%

Tak
Grupa list nr 6, nr 7, nr 17 7812

26,87%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5300

18,23%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1862

6,41%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 650

2,24%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Głogowskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Płonek Danuta KW Prawo i Sprawiedliwość 45 351

7,68%

5 1 Permoda Andrzej KW Platforma Obywatelska RP 53 495

10,83%

6 1 Płatek Grzegorz Zdzisław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 53 418

9,14%

19 1 Krechowiec Antoni KWW CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE 57 175

3,83%

4 2 Strzęciwilk Mirosław Leonard KW Prawo i Sprawiedliwość 48 642

10,01%

4 2 Piszlewicz Maciej KW Prawo i Sprawiedliwość 19 191

2,98%

5 2 Juras Arkadiusz Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP 38 291

4,54%

6 2 Zimna Anna KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 53 330

5,15%

6 2 Rokaszewicz Rafael Ryszard KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 33 364

5,68%

4 3 Zubowski Wojciech Michał KW Prawo i Sprawiedliwość 26 581

10,43%

5 3 Dąbrowa Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP 35 308

5,53%

6 3 Hołownia Jeremi Adam KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 45 339

6,08%

19 3 Rychlik Marek Jarosław KWW CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE 47 526

9,44%

4 4 Kłak Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość 29 579

11,12%

5 4 Kosmalski Radosław KW Platforma Obywatelska RP 31 380

7,30%

6 4 Rokaszewicz Ryszard KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 54 516

9,91%

16 4 Groffik Marek Krzysztof Komitet Wyborczy OPS 48 431

8,28%

4 5 Golba Lesław Julian KW Prawo i Sprawiedliwość 47 559

7,65%

5 5 Jurkowski Artur Andrzej KW Platforma Obywatelska RP 39 443

6,06%

7 5 Litwin Janina Zbigniewa KW Samoobrona RP 55 479

6,56%

16 5 Kozłowska Czesława Apolonia Komitet Wyborczy OPS 56 506

6,93%