PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7657 3580

46,75%

3580 3500 97,77%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Frączek Adam Marek 57 wyższe Łomża, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 948 27,09%
2 Gadziński Zygmunt 45 wyższe administracyjne Gać, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Gadzińskiego, nie należy do partii politycznej 899 25,69%
3 Kozłowski Robert 42 wyższe Zawady, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kozłowskiego, nie należy do partii politycznej 301 8,60%
4 Nowakowski Jacek Albin 41 wyższe Siemień Nadrzeczny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ,,Nasza Gmina" Łomża, nie należy do partii politycznej 1036 29,60%
5 Prokopczuk Jerzy 51 wyższe Łomża, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie, nie należy do partii politycznej 316 9,03%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 969 379

39,11%

379 374 98,68%
Obwód nr 2 1616 722

44,68%

722 692 95,84%
Obwód nr 3 1700 894

52,59%

894 878 98,21%
Obwód nr 4 749 324

43,26%

324 316 97,53%
Obwód nr 5 650 376

57,85%

376 368 97,87%
Obwód nr 6 1037 435

41,95%

435 432 99,31%
Obwód nr 7 509 286

56,19%

286 282 98,60%
Obwód nr 8 427 164

38,41%

164 158 96,34%