PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4223 1807

42,79%

1804 1735 96,18%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za Głosy przeciw % głosów
1 Wyszyński Henryk 60 wyższe Wysokie Mazowieckie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jedność i Samorządność, nie należy do partii politycznej 1468 267 84,61%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1464 581

39,69%

581 556 95,70%
Obwód nr 2 1253 491

39,19%

489 466 95,30%
Obwód nr 3 418 187

44,74%

187 187 100,00%
Obwód nr 4 205 96

46,83%

96 93 96,88%
Obwód nr 5 306 142

46,41%

142 141 99,30%
Obwód nr 6 266 154

57,89%

154 152 98,70%
Obwód nr 7 311 156

50,16%

155 140 90,32%