PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7372 3101

42,06%

3098 3000 96,84%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za Głosy przeciw % głosów
1 Berkowski Czesław Tadeusz 48 wyższe Sławin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Gmina", członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 2713 287 90,43%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 530 218

41,13%

218 201 92,20%
Obwód nr 2 753 353

46,88%

353 347 98,30%
Obwód nr 3 718 262

36,49%

262 258 98,47%
Obwód nr 4 1559 696

44,64%

694 664 95,68%
Obwód nr 5 947 439

46,36%

439 432 98,41%
Obwód nr 6 1444 637

44,11%

637 629 98,74%
Obwód nr 7 1301 469

36,05%

468 448 95,73%
Obwód nr 8 120 27

22,50%

27 21 77,78%