PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6908 3253

47,09%

3253 3189 98,03%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Bąk Andrzej Franciszek 55 wyższe Ulanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 1780 55,82%
2 Bryła Jurek 50 wyższe Ulanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Nowa Inicjatywa", nie należy do partii politycznej 756 23,71%
3 Pokora Roman 39 średnie techniczne Ulanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ULANÓW ZIEMIA OJCZYSTA, nie należy do partii politycznej 653 20,48%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1226 620

50,57%

620 604 97,42%
Obwód nr 2 1104 485

43,93%

485 478 98,56%
Obwód nr 3 533 190

35,65%

190 185 97,37%
Obwód nr 4 588 317

53,91%

317 312 98,42%
Obwód nr 5 846 403

47,64%

403 393 97,52%
Obwód nr 6 999 428

42,84%

428 423 98,83%
Obwód nr 7 279 118

42,29%

118 116 98,31%
Obwód nr 8 381 193

50,66%

193 191 98,96%
Obwód nr 9 401 205

51,12%

205 203 99,02%
Obwód nr 10 308 144

46,75%

144 140 97,22%
Obwód nr 11 243 150

61,73%

150 144 96,00%