PKW - Wybory samorządowe 2006

Mayor election - 2nd ballot

Statistics

 
Mapa Commune gm. Mikstat
Number of electors 4,831
Number of inhabitants 6,303

2nd ballot on 26.11.2006

Number Family name and given names Age Education Address, party membership and endorsements Number of votes % votes Elected
1 Ibron Jacek Krzysztof 47 wyższe Komorów, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 967 40.73%  No
2 Małecki Bogdan Marcin 60 wyższe Mikstat, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota dla Rozwoju, not a member of any political party 1407 59.27%  Yes

Ballot on November 12th 2006

Number Family name and given names Age Education Address, party membership and endorsements Number of votes % votes Status
2 Ibron Jacek Krzysztof 47 wyższe Komorów, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 722 30.16%  Takes part in 2nd ballot
3 Małecki Bogdan Marcin 60 wyższe Mikstat, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota dla Rozwoju, not a member of any political party 904 37.76%  Takes part in 2nd ballot