PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6413 3926

61,22%

3924 3798 96,79%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Bartczak Jan Marek 52 wyższe Rychwał, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE WYBORCZE "RAZEM dla GMINY", nie należy do partii politycznej 2594 68,30%
2 Górecki Marian 54 średnie Rychwał, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "GÓRECKI", nie należy do partii politycznej 186 4,90%
3 Matusiak Benedykt 46 średnie Rychwał, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 894 23,54%
4 Wawrzyniak Benedykt 43 średnie Dryja, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, nie należy do partii politycznej 124 3,26%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 866 517

59,70%

517 496 95,94%
Obwód nr 2 735 539

73,33%

539 524 97,22%
Obwód nr 3 2264 1318

58,22%

1317 1281 97,27%
Obwód nr 4 830 487

58,67%

487 471 96,71%
Obwód nr 5 467 282

60,39%

282 275 97,52%
Obwód nr 6 777 488

62,81%

488 462 94,67%
Obwód nr 7 474 295

62,24%

294 289 98,30%