PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
10376 4540

43,75%

4540 4444 97,89%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Janulewicz Jerzy Zbigniew 46 wyższe Orneta, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SPOŁECZNY "WARMIA", nie należy do partii politycznej 474 10,67%
2 Kogut Jarosław 46 Wyższe zawodowe Orneta, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "POROZUMIENIE WARMIŃSKIE", nie należy do partii politycznej 1609 36,21%
3 Ołtuszewski Andrzej 57 wyższe Orneta, zgłoszony przez Komitet Wyborczy WSPÓLNOTA TERYTORIALNA, członek Unii Pracy 2038 45,86%
4 Zamyślewski Gabriel Mirosław 44 średnie Wojciechowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej 323 7,27%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1962 881

44,90%

881 862 97,84%
Obwód nr 2 1990 935

46,98%

935 919 98,29%
Obwód nr 3 1381 592

42,87%

592 579 97,80%
Obwód nr 4 1534 665

43,35%

665 656 98,65%
Obwód nr 5 1767 770

43,58%

770 755 98,05%
Obwód nr 6 677 281

41,51%

281 279 99,29%
Obwód nr 7 527 228

43,26%

228 211 92,54%
Obwód nr 8 538 188

34,94%

188 183 97,34%