PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6381 3475

54,46%

3475 3398 97,78%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Dębiec Edward 66 zawodowe Skępsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina bez podziałów, nie należy do partii politycznej 1297 38,17%
2 Jaskólski Andrzej Józef 58 wyższe Strachowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina, nie należy do partii politycznej 627 18,45%
3 Ryłowicz Marek 49 wyższe Sokoligóra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze 2006, nie należy do partii politycznej 1329 39,11%
4 Wolski Piotr Aleksander 38 wyższe Golub-Dobrzyń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 145 4,27%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1369 698

50,99%

698 679 97,28%
Obwód nr 2 891 557

62,51%

557 553 99,28%
Obwód nr 3 1237 741

59,90%

741 729 98,38%
Obwód nr 4 1512 739

48,88%

739 725 98,11%
Obwód nr 5 1372 740

53,94%

740 712 96,22%