PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4800 2946

61,38%

2946 2912 98,85%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Grandys Andrzej Aleksander 42 wyższe Lipiny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin 103 3,54%
2 Kaczoruk Stanisław 58 wyższe Raków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 81 2,78%
3 Okólski Mieczysław 55 wyższe Raków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZA SPRAWA RAKÓW, nie należy do partii politycznej 1189 40,83%
4 Siwonia Alina Barbara 45 wyższe Raków, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość Naszej Gminy, nie należy do partii politycznej 1539 52,85%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 414 263

63,53%

263 260 98,86%
Obwód nr 2 192 136

70,83%

136 133 97,79%
Obwód nr 3 836 479

57,30%

479 470 98,12%
Obwód nr 4 1347 898

66,67%

898 891 99,22%
Obwód nr 5 1243 689

55,43%

689 683 99,13%
Obwód nr 6 180 110

61,11%

110 107 97,27%
Obwód nr 7 348 224

64,37%

224 221 98,66%
Obwód nr 8 240 147

61,25%

147 147 100,00%