PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4418 2916

66,00%

2915 2850 97,77%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Baćmaga Maria Danuta 49 wyższe Krogulcza Sucha, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem Ku Lepszemu, nie należy do partii politycznej 327 11,47%
2 Bredłowski Zdzisław 56 wyższe Orońsko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Samorządowa", nie należy do partii politycznej 649 22,77%
3 Druch Jan Adam 57 średnie Radom, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przedsiębiorczość i Samorząd, nie należy do partii politycznej 62 2,18%
4 Figarska Alicja Bożena 51 wyższe Dobrut, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Rozsądni - Gospodarni", nie należy do partii politycznej 902 31,65%
5 Kil Mirosław 53 zawodowe Orońsko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Szansa", nie należy do partii politycznej 98 3,44%
6 Lech Marianna 58 średnie Orońsko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina - Nasz Dom", nie należy do partii politycznej 301 10,56%
7 Rokita Krzysztof 49 średnie Orońsko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 349 12,25%
8 Strzecha Tadeusz Jan 50 wyższe Tomaszów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Sprawiedliwa Gmina Orońsko", popierany przez Związek OSP w Tomaszowie, nie należy do partii politycznej 162 5,68%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1960 1349

68,83%

1349 1313 97,33%
Obwód nr 2 802 462

57,61%

462 448 96,97%
Obwód nr 3 376 253

67,29%

253 249 98,42%
Obwód nr 4 423 271

64,07%

271 269 99,26%
Obwód nr 5 369 252

68,29%

251 248 98,80%
Obwód nr 6 488 329

67,42%

329 323 98,18%