PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3492 1767

50,60%

1766 1741 98,58%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Deręgowski Marek 40 wyższe Słońsk Górny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa, nie należy do partii politycznej 438 25,16%
2 Kotrych Grzegorz 41 wyższe Sierzchowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Edukacja Naszą Szansą", nie należy do partii politycznej 409 23,49%
3 Marciniak Piotr Stanisław 52 wyższe Nowy Zbrachlin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 894 51,35%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 961 498

51,82%

498 489 98,19%
Obwód nr 2 495 245

49,49%

244 240 98,36%
Obwód nr 3 538 261

48,51%

261 259 99,23%
Obwód nr 4 740 396

53,51%

396 391 98,74%
Obwód nr 5 280 128

45,71%

128 126 98,44%
Obwód nr 6 478 239

50,00%

239 236 98,74%