PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8301 3459

41,67%

3459 3341 96,59%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Olszewski Andrzej Mieczysław 28 wyższe Odolion, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa, nie należy do partii politycznej 1731 51,81%
2 Szarecki Wiesław 49 wyższe Łazieniec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców DAMY RADĘ, nie należy do partii politycznej 895 26,79%
3 Wiśniewski Janusz Tadeusz 59 wyższe Służewo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Blok - Wspólna Gmina, nie należy do partii politycznej 715 21,40%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 2308 1150

49,83%

1150 1125 97,83%
Obwód nr 2 903 351

38,87%

351 326 92,88%
Obwód nr 3 1201 390

32,47%

390 380 97,44%
Obwód nr 4 1968 887

45,07%

887 865 97,52%
Obwód nr 5 734 260

35,42%

260 244 93,85%
Obwód nr 6 1187 421

35,47%

421 401 95,25%