PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3165 1739

54,94%

1739 1670 96,03%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za Głosy przeciw % głosów
1 Narkowicz Tyberiusz Zygmunt 34 Wyższe Jastarnia, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ZRZESZENIA KASZUBSKIEGO, nie należy do partii politycznej 1258 412 75,33%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 2161 1201

55,58%

1201 1154 96,09%
Obwód nr 2 493 308

62,47%

308 296 96,10%
Obwód nr 3 511 230

45,01%

230 220 95,65%