PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6939 4657

67,11%

4644 4572 98,45%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Góral Tadeusz Władysław 58 wyższe ekonomiczne Wielebnów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNI 2006, nie należy do partii politycznej 153 3,35%
2 Karliński Henryk Florian 58 średnie Wielebnów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Powiatu Kieleckiego", nie należy do partii politycznej 597 13,06%
3 Królikowski Tadeusz 59 wyższe ekonomiczne Łopuszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, popierany przez Ligę Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin 366 8,01%
4 Lesiak Antoni Wacław 41 średnie Olszówka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA, nie należy do partii politycznej 312 6,82%
5 Oleksiewicz Zdzisław 58 średnie Łopuszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Praworzadna i Gospodarna Gmina, nie należy do partii politycznej 1215 26,57%
6 Palacz Jacek Józef 38 wyższe Grabownica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 602 13,17%
7 Puto Włodzimierz Bogusław 53 wyższe Łopuszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Łopuszno, nie należy do partii politycznej 227 4,97%
8 Węgrzyn Leszek Władysław 57 wyższe Łopuszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców UCZCIWY WÓJT - BOGATA GMINA, nie należy do partii politycznej 988 21,61%
9 Wódkowski Wiesław Adam 67 wyższe Snochowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość, sprawiedliwość i rozwój, nie należy do partii politycznej 112 2,45%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 506 342

67,59%

342 331 96,78%
Obwód nr 2 443 297

67,04%

297 289 97,31%
Obwód nr 3 590 448

75,93%

448 431 96,21%
Obwód nr 4 801 535

66,79%

535 531 99,25%
Obwód nr 5 1434 969

67,57%

958 946 98,75%
Obwód nr 6 1046 718

68,64%

717 713 99,44%
Obwód nr 7 412 282

68,45%

282 276 97,87%
Obwód nr 8 392 260

66,33%

260 257 98,85%
Obwód nr 9 404 283

70,05%

283 282 99,65%
Obwód nr 10 911 523

57,41%

522 516 98,85%