PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania na kandydata w obwodach

   
Kandydat Krzeczkowski Marian
Wiek 56
Miejsce zamieszkania i poparcie Kłębanowice
Liczba głosów 442
Wynik 20,93%
Wybrany Uczestniczy w ponownym głosowaniu
Numer obwodu głosowania Adres Liczba głosów % głosów ważnych*
Obwód nr 1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 199

22,09%

Obwód nr 2 Budynek po byłej szkole w Raczkowej 81

23,62%

Obwód nr 3 Świetlica Wiejska w Koskowicach 146

27,44%

Obwód nr 4 Świetlica wiejska w Nowej Wsi Legnickiej 7

3,15%

Obwód nr 5 Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 9

7,89%

* - % głosów w skali obwodu głosowania