PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania na kandydata w obwodach

   
Kandydat Wójcik Wojciech
Wiek 55
Miejsce zamieszkania i poparcie Sadurki
Liczba głosów 1105
Wynik 29,01%
Wybrany Uczestniczy w ponownym głosowaniu
Numer obwodu głosowania Adres Liczba głosów % głosów ważnych*
Obwód nr 1 SP ZOZ w Nałęczowie ul. Kolejowa 7 117

12,59%

Obwód nr 2 Państwowe Liceum Plastyczne w Nałęczowie ul. Lipowa 30 43

15,75%

Obwód nr 3 CSW "Energetyk" w Nałęczowie ul. Paderewskiego 10 42

10,00%

Obwód nr 4 Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie ul. Lipowa 6 93

17,75%

Obwód nr 5 Szkoła Podstawowa w Drzewcach, Drzewce Kol. 82A 91

35,27%

Obwód nr 6 Zakład Rolniczy w Antopolu, Bochotnica Kol. 16 48

25,40%

Obwód nr 7 Szkoła Podstawowa w Sadurkach, Sadurki 106 309

83,29%

Obwód nr 8 Szkoła Podstawowa w Czesławicach, Czesławice 13 83

36,56%

Obwód nr 9 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, Piotrowice 107 100

38,91%

Obwód nr 10 Remiza OSP w Bronicach 101

65,58%

Obwód nr 11 Remiza OSP w Drzewcach 78

37,68%

* - % głosów w skali obwodu głosowania