PKW - Wybory samorządowe 2006

Ballot results for the candidate by precinct

   
Candidate Żaba Marian Jan
Age 58
Address and endorsements Łąki
Number of votes 747
Result 19.61%
Elected No
Precinct number Address Number of votes % of valid votes*
Precinct no. 1 SP ZOZ w Nałęczowie ul. Kolejowa 7 192

20.67%

Precinct no. 2 Państwowe Liceum Plastyczne w Nałęczowie ul. Lipowa 30 51

18.68%

Precinct no. 3 CSW "Energetyk" w Nałęczowie ul. Paderewskiego 10 122

29.05%

Precinct no. 4 Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie ul. Lipowa 6 101

19.27%

Precinct no. 5 Szkoła Podstawowa w Drzewcach, Drzewce Kol. 82A 61

23.64%

Precinct no. 6 Zakład Rolniczy w Antopolu, Bochotnica Kol. 16 29

15.34%

Precinct no. 7 Szkoła Podstawowa w Sadurkach, Sadurki 106 23

6.20%

Precinct no. 8 Szkoła Podstawowa w Czesławicach, Czesławice 13 46

20.26%

Precinct no. 9 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, Piotrowice 107 47

18.29%

Precinct no. 10 Remiza OSP w Bronicach 29

18.83%

Precinct no. 11 Remiza OSP w Drzewcach 46

22.22%

* - % of votes in the precinct